Modrotisk tradiční a netradiční

Termín: [so] 21. dubna 2018, 18:00

Místo: Praha, Národopisné muzeum Národního muzea


Modrotisk tradiční a netradiční je výstava věnovaná modrotisku, látce vyrobené ručně speciální tradiční technikou, a jejím různorodým podobám. 


Výstava představí modrotisk jako významný kulturní fenomén, který v průběhu staletí dosáhl na československém území nesmírné rozmanitosti a bohatosti projevu. V roce 2017 byla technologie výroby modrotisku státy střední Evropy nominována na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

 

Sobotní program

14:00 – 17:30 přehlídka produktů současných modrotiskařů a výrobců tvořících z tohoto materiálu
15:30 přednáška autorky výstavy Kláry Binderové na téma Modrotisková oděvní tvorba pod vedením Ústředí lidové umělecké výroby
18:00
prezentaci současných textilních a oděvních designerů pracujících s modrotiskem doprovodí autorská kapela Nic víc 

 

Vstupné: v rámci běžné vstupenky do muzea, viz. Národopisné muzeum Národního muzea

Událost na facebooku: facebook.com/events/163980130978838/
« zpět